×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

خبر روز

امروز : یکشنبه, ۲۲ تیر , ۱۳۹۹  .::.   برابر با : Sunday, 12 July , 2020

گردشگری شهرستان بهمئی – لیکک / گردشگری شهرستان بهمئی (لیکک)

لیست شهرهای شهرستان بهمئی

لیست روستاهای شهرستان بهمئی

آب نارو
آب گازرون
ابهان
اسلام آبادبابااحمد
اغاپشت گچ
بابااحمد
برکنده
بیدزرد
بیشه خشکو
تابستان لغی زار
تل قوچان
تلخاب دشت اهو
تلخاب ماغر
تنگ زرد
تنگابدال
تنگنایاب
تی منی ماغر
تیرداری
تیل ماغر
جولهی
حوش ماغر
خارستان
خلیلی
دره پیدنی سیاه شیر
دشت اهو
دوتو
دوراهی گچ بلند
دوقلعه نادر
دوپرنظری
زورازما
سرخونی
سرطوف کت
سرلیکک
سرگرک
سیاه شیر
سیدصفی
شه ولی
شهرک گچ بلند
طوف چندارماغر
قبرقیصر
قلات
قلات کت
لغی زارماغر
لیکک
محمدتقی ماغر
میرعبداله ماغر
نارسون
نی کن
هماگون دره نا
پاگچ کل جمشید
پشت طاوه سفلی
پشت طاوه علیا
پشت پرماغر
پشت گچ
پیه
چم شرو
کارند
کت
کل جمشید
کلاجیک دون ماغر
کنج کنج
کوندیده
کوهک دره نا
گدارآسیاب بابااحمد
گدارتختی
گنبدبردی سفلی
گنبدبردی علیا
گودبند
گچ بلند
باجره
بردزرد
برم سیاه رودتلخ
بنه بی کس
بنه کلو
بنه کلوبنه پیر
بنه کلومرتضی
بنه کلومیرحسن
بهره
بهره روزه
بوربادی
تاگنره
تل رضاقلی ممبی
تنگ مدول
تنگ کوزی
تنگ کوشک
تنگ گور
تنگ گوله انجیر
توبردی
تیمج
حاجی آباد
خرون
خلی
خنگ ناربنه پیر
خوردکی
دره بید
دره خرزهره
دره گپی
دزدمدعی
دم تنگ دره نا
دم تنگ پیرمورد
دم دره گپی
دورآب قدیم
رودزیرین
رکی
ریملکی بنه پیر
سبیدون خلی
سرنگاب بنه پیر
سندان پاراه
سیدصالح
شاه نشین
شومشال
شون بچه
طوف هرمزه
علی عسکری
قاش کمری بنه پیر
قلاتک
قلعه ممبی
قلعه نجف
لیرسیاه دره نا
ماخره
مازه رستمی
مافه رودتلخ
مرومرده
مله بادی
مله بن منگزور
مونگیره
مینون
نربی پیه چهارقاش
نرمون
نره بلند
هجرت دوراب
وارمیرشکال فضل علی
وربند
پاراه اردشیرجدید
پاراه اردشیرقدیم
پهنوک
پی خرابه دره نا
پیرمورد
چشمه گورچی کر
چل چلک
چهارراه چری
چهارقاش چری
چهتون
چیتاب
کارون
کره توتوبردی
کل مازادبنه پیر
کل کوره
کلاون رودتلخ
گاومیرو
گدوک بنه پیر
گردنگه سرطاوه
گردکوچک
گرمولا
گچ گرد
آب الوان
امیرالمومنین
بادامدان
بردرچو
بردمن
برم الوان
بنه اخوند
بنه سرحدی
بنه سردار
تل گودبند
تلخه دان
تلخه دان علیا
تنگ نایاب
تنگ گوله خران
تپه محمدعلی آب الوان
تی تپده چل
جهانی آباد
جوله خران
دالون
دره خرزهله ده چل
دره زری
دره لمدره
دره نارنجی
دم تنگ کپ
ده بناریوسفی
ده موردسفلی
ده موردعلیا
دوآب سرآسیاب یوسفی
دورآب سفلی جدید
دورآب علیاجدید
دوراک
دورق
ریزک منگزور
سرآسیاب یوسفی
سرچشمه ده مورد
سرچشمه ده موردقدیم
سرگرده مورد
سیدمرده یوسفی
شازیادپس باغ
شاه ولی
شیلاودون
صحراسنجی منگزور
طلاگه سفلی
طلاگه علیا
لپلپو
مامازینب
من گزور
مورون پس باغ
هفت چشمه دالون
هیولی
پات پات
پاراه هیرمی
پس باغ شمشیر
چال انجیر
چشمه امیری
کمپیر
کون اسپید
کچلون
کیمه
گاودانه
گرماشا
گورترک
گچ کنگر
گچپلی
ابکوه
امامزاده عسکر
باغ ملک
بلوطحصار
خوش آب شیرین
داربلند
ده امامقلی
ده امیرپشتکوه
ده اکبر
ده حاجی محمد
ده عبدالمحمد
ده علی خان پشتکوه
ده مشهدی جعفر
ده مشهدی عباس
ده یونس پشت کوه علیا
دوخاوس عباسیه
دوپربرزیان
زیرکمر
سرکمرباغ ملک
سرکمربرزیان
سرکنده
قلعه بنی
ملک دان
وارسمی
والف گازبلوطحصار
چارکرتور
چم چیت گل سرخدان
کفش کنان
کوچکعلی
گدارنارگون

لیست دهستان های شهرستان بهمئی

بهمیی گرمسیری جنوبی
بهمیی گرمسیری شمالی
سرآسیاب یوسفی
کفش کنان